Podelite utiske
Scroll

Da li je ponavljanje aukcija besplatno?

Kada želite da ponovite neku aukciju, prilikom ponovnog pokretanja se naplaćuje provizija na osnovu početne cene.

Ako je u pitanju aukcija čije je pokretanje bilo besplatno po osnovu visine početne cene provizija za njeno ponavljanje iznosi 1 dinar. Obračunava se kada se aukcija ponavlja više od 2 puta a na njoj se ne načini neka izmena (naslov, opis, cena i/ili kategorija). Ako se načini izmena na aukciji, ponavljanje neće biti naplaćeno 1 dinar.

Provizija za ponavljanje aukcije bez izmene se obračunava pri svakom ponovnom pokretanju. Ako su aktivirane opcije koje se pri pokretanju naplaćuju (dodatne opcije) onda se provizija za te opcije obračunava pri svakom novom pokretanju aukcije. Ukupni trošak zavisi od broja ponavljanja aukcije.

Provizija za ponavljanje aukcije čije je pokretanje bilo besplatno samo zbog toga jer je spadalo među prvih 10 pokretanja u mesecu može biti:

  • 0 dinara - ako i to ponavljanje spada među prvih 10 pokretanja u mesecu i aukcija je ponovljena bez izmena najviše 2 puta, ili je ponovljena 3 ili više puta ali je uneta neka izmena na nju
  • 1 dinar - ako i to ponavljanje spada među prvih 10 pokretanja u mesecu ali je aukcija ponovljena bez izmena 3 ili više puta
  • onoliko dinara koliko Cenovnik predviđa za pokretanje aukcije sa tom početnom cenom - ako to ponavljanje ne spada među prvih 10 pokretanja u mesecu

2 Komentari

sortiraj po: Datum Glasovi
Molimo prijavi se da biste komentarisali.

Prati
Powered by Zendesk